Shelltankstation_Josh.jpeg

Tankstation Eisenhowerlaan mogelijk 's nachts onbemand


Shell heeft een oprichtingsvergunning aangevraagd om het tankstation op de Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn 's nachts onbemand te laten. De gemeente heeft hiervoor een ontwerpbesluit vastgesteld.

Namens de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) bekend gemaakt dat er een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag van een oprichtingsvergunning door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. De oliemaatschappij heeft een oprichtingsvergunning aangevraagd voor een onbemand tankstation op de Eisenhowerlaan 2 in Alphen. Hierbij gaat het om de onbemande nachtverkoop. 

In het ontwerpbesluit kent de gemeente de oprichtingsvergunning toe. De vergunning moet worden aangepast in verband met gebouwen die later zijn bijgebouwd. Eerst volgt een inzageperiode van zes weken. Na deze inzagetermijn wordt er een definitief besluit genomen en kan er worden gestart met de vervolgprocedure. 
Reacties


Ook interessant