N207 infoavonden 2020

Uitnodiging informatiebijeenkomsten N207-zuid


De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen nodigen u van harte uit voor de informatiebijeenkomsten over het project N207-zuid.

De doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid van Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Waddinxveen staan op deze avonden centraal. We presenteren de resultaten van de onderzoeken in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER), waar ook de verkeersonderzoeken onderdeel van uit maken. Ook kijken we vooruit naar het (besluitvormings)proces in 2020 voor het project N207-zuid

Informatieavond 19 februari, Hazerswoude-Dorp

In Hazerswoude-Dorp presenteren wij een maatregelenpakket die onder meer betrekking heeft op de N209 en de aansluiting op de gemeentelijke wegen van/naar de N209 in Hazerswoude-Dorp. Tevens laten wij op de informatieavond zien op welke wijze de maatregelen worden ingepast in de omgeving. Na een plenaire presentatie is er een informatiemarkt, waar het projectteam u een verdere toelichting kan geven en er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Begin maart willen wij met direct aanwonenden verder praten op detailniveau over de gemeentelijke maatregelen. U kunt u voor deze bijeenkomsten tijdens de informatieavond op 19 februari inschrijven.

Woensdag 19 februari, 19.30 uur tot 21.30 uur. De Juffrouw, Dorpsstraat 250, Hazerswoude-Dorp.

Informatieavond 20 februari, Boskoop en Waddinxveen

Wij informeren u tijdens de inloopavond over de voorgestelde verbetermaatregelen in Boskoop en Waddinxveen. Deze gaan over de Bentwoudlaan, de Verlengde Bentwoudlaan en Verlengde Beethovenlaan. Het projectteam kan de plannen toelichten. Ook heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen over de MER en hoe de maatregelen in de omgeving passen. U krijgt ook meer informatie over het proces en planning van de N207-zuid. Formele inspraak op het maatregelenpakket is later in dit jaar mogelijk. U kunt deze avond vrij inlopen vanaf 19.30 uur.

Donderdag 20 februari, inloop vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur. Gemeentehuis Waddinxveen, Beukenhof 1.

N207-zuid

Met het project N207-zuid werken de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, inwoners en partners samen aan de verbetering van het wegennet en fietsroutes in dit gebied. Als we niets doen, wordt het de komende jaren steeds drukker op de wegen door woningbouw (Weidelanden, ’t Suyt, Triangel) en de ontwikkeling van bedrijventerreinen (de Glasparel, de herontwikkeling van de Greenport, ontwikkelingen op het PCT – terrein) en wordt de bereikbaarheid slechter. Door het aanleggen en aanpassen van wegen, aanleggen van fietspaden en een ecologische verbindingszone zorgen wij ervoor dat de dorpen bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijven. Daarnaast werken wij met het programma Beter Bereikbaar Gouwe samen om de doorstroming te verbeteren op wegen, vaarwegen en fietspaden in de hele regio. Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl/N207Zuid. Vanaf 21 februari vindt u hier ook de presentaties van de informatieavonden terug.
Reacties


Ook interessant