Foto van www.omgevingsraadschiphol.nl

Uw mening over de ontwikkeling van Schiphol


De Omgevingsraad Schiphol vraagt uw mening over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030.

Op maandag 15 oktober startte de “internetconsultatie toekomstontwikkeling Schiphol en omgeving”. Deze internetconsultatie is één van de onderdelen van de brede maatschappelijke consultatie van het kabinet om de bevolking te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol. Deze internetconsultatie houdt de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. Deze internetconsultatie geeft belangstellenden de gelegenheid om hun opvattingen kenbaar te maken over deze en andere onderwerpen over Schiphol. Deze consultatie is onderdeel van een bredere maatschappelijke consultatie en advisering die uit negen onderdelen bestaan. De Omgevingsraad Schiphol organiseert deze maatschappelijke consultatie om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij de totstandkoming van de adviezen.

Iedereen is uitgenodigd om via https://www.omgevingsraadschiphol.nl/geef-uw-mening/ zijn/haar mening te geven. Bij de laatste vraag van de internetconsultatie krijgen mensen de gelegenheid om ook andere onderwerpen aan te dragen die naar hun mening aandacht in de ORS nodig hebben.
De Omgevingsraad Schiphol stelt uw bijdrage zeer op prijs en zal in haar advies rekenschap geven van de opvattingen die in deze consultatie naar voren worden gebracht.

De internetconsultatie kan tot en met 15 november via https://www.omgevingsraadschiphol.nl/ worden ingevuld.
Reacties


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.