Koningin Maximabrug

Verkeersonderzoek in Koudekerk aan den Rijn


Op 21 december 2016 is de Koningin Máximabrug geopend. Om na te gaan wat de effecten hiervan zijn voor het (vracht-)verkeer in en om Koudekerk aan den Rijn wordt onderzoek uitgevoerd met camera's en telslangen.

2 jaar geleden in oktober 2016 tellingen gehouden op 5 locaties rondom Koudekerk en de Maximabrug. Deze tellingen (met behulp van telslangen) worden op dit moment weer uitgevoerd. De gegevens worden vergeleken met de gegevens van 2 jaar geleden. Daarnaast worden er nu camera’s ingezet om, behalve de verkeersdrukte, ook de verkeersstromen inzichtelijk te krijgen.

Waarom nu?

Oorspronkelijk was het de bedoeling om in het najaar van 2017 dit onderzoek te houden. Het onderzoek moet echter wel representatief zijn en niet beïnvloed worden door wegwerkzaamheden, omleidingsroutes en/of vakantieperiodes. Om 2 onderzoeken met elkaar te vergelijken is het verder van belang om de effecten van seizoensinvloeden uit te sluiten.
De werkzaamheden aan de Rijnhavenbrug in 2017 zouden een vertekend beeld hebben gegeven op een deel van de onderzoek locaties. Vandaar dat besloten is om het onderzoek uit te stellen tot het najaar van 2018.

Wat wordt er geteld en gemeten? 

Er worden 2 tellingen/metingen uitgevoerd.

  • Een kentekenonderzoek om inzicht in de verkeersstromen in- en rondom Koudekerk te krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van camera’s die kentekens kunnen herkennen (zie hieronder).
  • Traditionele tellingen met telslangen om het (vracht-)verkeer op diverse locaties te tellend.

Hoe werkt een kentekenonderzoek?

Van tevoren zijn de locaties bepaald waar de camera's hangen. Om precies de informatie te krijgen die we willen hebben, isr goed nagedacht over deze locaties.

Met behulp van camera’s worden de kentekens vastgelegd. Deze camera's kunnen een hele week lang de kentekens opslaan. Na het uitlezen van de camera's worden de diverse locaties met elkaar vergeleken.

Welke voertuigen zijn binnen een tijdsbestek van bijvoorbeeld 5 a 10 minuten van locatie X naar locatie Y gereden? Zo ontstaat er een compleet beeld van de verkeersstromen, bijvoorbeeld 10% van alle voertuigen op de Gemeneweg gaan naar Koudekerk of 15% van de voertuigen op de Hondsdijk heeft een bestemming ten oosten van de woonkern van Koudekerk (fictieve getallen).

De kentekens worden alleen gebruikt om verschillende locaties met elkaar te vergelijken. Ze worden dus niet gebruikt om te achterhalen uit welke woonplaats de voertuigen komen.

Uitvoering

De camera’s zijn afgelopen vrijdag geplaatst. De daadwerkelijke meetperiode loopt van zaterdag 24 t/m vrijdag 30 november. Begin volgende week worden de camera’s verwijderd.
Reacties


Ook interessant