Vijf middelbare scholen ontvangen keurmerk Alcoholvrije School

Vijf middelbare scholen ontvangen keurmerk Alcoholvrije School


Op donderdag 8 december reikte wethouder Han de Jager het keurmerk Alcoholvrije School uit aan het CSG Groene Hart Lyceum, CSG Groene Hart Topmavo, Ashram College Nieuwkoop, Scala College Diamantstraat en het Wellantcollege Alphen aan den Rijn.

Op de Alcoholvrije School zijn duidelijke regels gemaakt over het alcoholgebruik. Deze regels zijn er, omdat alcohol o.a. schadelijk is voor de hersenontwikkeling van jongeren. De vijf scholen ontvangen het keurmerk, omdat ze hebben afgesproken dat ze helemaal geen alcohol schenken op de school of op door de school georganiseerde activiteiten. Ook niet aan leerlingen van boven de 18, aan leraren in het bijzijn van leerlingen, en tijdens schoolkamp of een diploma-uitreiking.

De Alcoholvrije School is een officieel keurmerk, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Dit instituut richt zich onder meer op het terugdringen van alcoholgebruik bij scholieren en het voorkomen dat jongeren voor hun 18e beginnen met drinken. In de regio Rijnstreek werken zij hierin samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG adviseert en ondersteunt de scholen bij de uitvoering van een gezond schoolbeleid.

Wethouder Han de Jager: “Met veel plezier heb ik vandaag de keurmerken uitgereikt. Dit past goed bij onze doelstelling om alcoholgebruik, ook onder jongeren, terug te dringen. We zijn in 2015 al een alcoholmatigingscampagne gestart en hebben convenanten met scholen en verenigingen gesloten over het schenken van alcohol. Er doet zich een daling voor van het percentage jeugdigen dat drinkt en ook de hoeveelheid gedronken alcohol neemt af. Het is van belang om in een goede ketensamenwerking het alcoholgebruik door jeugdigen verder terug te dringen. Het onderwijs in Alphen neemt nu in deze keten een belangrijke plek in.”
Reacties


Ook interessant