Pieter Doelmanstraat in Alphen aan den Rijn

Voetgangerszone stadshart Alphen aan den Rijn


Het stadshart van Alphen aan den Rijn is door de gemeente vanaf 19 oktober 2018  aangewezen als voetgangerszone.

Dat betekent dat het comfort voor het winkelend publiek en bewoners voorop staat. Fietsers zijn te gast in deze zone en gemotoriseerd verkeer wordt geweerd. Zo blijft het centrum goed leefbaar en veilig. De bebording in het centrum is hierop aangepast.

Wat verandert er?

Naast het weren van auto’s, worden ook snor- en bromfietsen grotendeels uit het centrum geweerd. Snorfietsen en bromfietsen zijn, net als de lijnbussen, alleen nog toegestaan op de hoofdroute door het stadshart (Castellumstraat, Pieter Doelmanstraat en Van Boetzelaerstraat). Deze wijziging verbetert de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. In de Van Manderloostraat is fietsen alleen toegestaan tussen 18.00 en 9.00 uur en op de koopavond na 21.00 uur. Op die manier wordt de leefbaarheid en veiligheid in het stadshart geoptimaliseerd.

In het stadshart is gedurende een beperkte tijd expeditieverkeer toegestaan. Buiten deze tijden zijn laad- en losvoorzieningen beschikbaar rondom het gehele gebied. Taxi’s worden niet toegelaten in het gebied. Rondom het gebied zijn voldoende voorzieningen aanwezig voor taxi’s om klanten te laten in- en uitstappen.

Geen zakpalen meer maar handhaving met camera’s

In de nieuwe situatie worden de zakpalen niet meer gebruikt, maar gaat de gemeente handhaven met ANPR camera’s. Met dit systeem wordt de kentekenplaat van passerende voertuigen gescand. Voertuigen die het gebied in rijden buiten de venstertijden en zonder ontheffing, worden met de camera vastgelegd. Zij ontvangen, na beoordeling van de beelden door een handhaver, een bekeuring. Met dit systeem zal ook op brom- en snorfietsen gehandhaafd worden. De pakkans is 100%.

Bezwaartermijn

Het verkeersbesluit is 19 oktober 2018 bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Bezwaar kan worden ingediend binnen zes weken na publicatie.
Reacties


Ook interessant

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.