Duurzaamheid Alphen aan den Rijn

Vraag nu een subsidie voor groenblauwe maatregelen aan


Vanaf 3 juni kunt u een subsidie aanvragen voor het vergroenen van uw tuin, of het opvangen en vasthouden van regenwater. Daarmee helpt​ u onze gemeente klimaatbestendig te maken en wateroverlast tegen te gaan.​

De gemeente stelt een bedrag van​ € 600.000 beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen die u aan uw huis of in uw tuin​ kunt uitvoeren. U kunt onder andere een bijdrage aanvragen voor het aanleggen van een​ groen dak, het vervangen van tegels in uw tuin door planten of waterdoorlatende verharding​ en voor het aanschaffen van een regenton.​

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving: extreme​ weersomstandigheden zoals hoosbuien of juist langdurige perioden van droogte komen​ steeds vaker voor. Onze bebouwde omgeving is daar nog onvoldoende op voorbereid, met​ wateroverlast of een uitgedroogde bodem tot gevolg. Dat kan tot schade of onveilige​ situaties leiden.​ Groenblauwe maatregelen aan uw huis en/of tuin gaan nadelige gevolgen tegen. Bovendien wordt onze leefomgeving aantrekkelijker en gezonder wanneer deze vergroend wordt.

Subsidie aanvragen​

U kunt de subsidie aanvragen via deze link. Hier vindt u ook informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen. Andere subsidies vindt u op www.alphenaandenrijn.nl/subsidies
Reacties


Ook interessant