Een bij

Vriendelijk voor wilde bij


Alphen aan den Rijn heeft een van de eerste titelborden 'Nederland Zoemt Bijvriendelijke gemeente' ontvangen, waarmee wordt erkend dat zij met haar groenbeheer de solitaire wilde bij ondersteunt.

Dat gebeurde tijdens het seminar Bijvriendelijke gemeente op 28 november in Amersfoort.
Het gaat niet goed met de bij. Van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen is ruim de helft bedreigd. Ook voor ons heeft dat grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving. De vijf gemeenten (Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn) werken aan bijvriendelijk beheer onder de noemer Groene Cirkel Bijenlandschap. Zij werken samen met bewoners, agrariërs, terreinbeheerders, bedrijven, wetenschap en overheidsinstanties aan een bloemrijk netwerk voor bijen. 

Bijvriendelijk groenbeheer voor voedsel en nestgelegenheid

De wilde bij heeft vooral een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Bijvriendelijk beheer creeërt structureel betere levenskansen voor wilde bijen. Gemeenten spelen daarbij een grote rol, zowel in het beheer van openbaar groen, als bij het enthousiasmeren van bewoners en ondernemers om tuinen en bedrijfsterreinen bijvriendelijk in te richten en te onderhouden. Zij kunnen erkenning krijgen als Bijvriendelijke gemeente. Nederland Zoemt wil komende jaren gemeenten daarbij ondersteunen met bomen, regio-specifieke kennis, educatie en acties rond de wilde bij.

Bewoners kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan het in stand houden van de wilde bij door in hun tuinen het jaar rond bloeiende drachtplanten te planten, een bijenhotel te plaatsen of een stapeltje stenen of takken in een hoekje en een plekje om te drinken. Een voordeel van wilde bijen: ze steken niet. Ze geven ook geen honing. En ook de honingbijen profiteren van al het ‘reddingswerk’.

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij met als doel het structureel vergroten van het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De campagne wordt mede ondersteund door Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Vereniging Stadswerk Nederland. www.nederlandzoemt.nl 
Groene Cirkel Bijenlandschap is een onderdeel van Groene Cirkels: een samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental research, Naturalis en het Hoogheemraadschap van Rijnland om een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio rondom Zoeterwoude te realiseren: www.bijenlandschap.nl
Reacties


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.