Han de Jager

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’


Wat is er nodig om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden? Om die vraag te beantwoorden stelde het kabinet vandaag de commissie ´Toekomst zorg thuiswonende ouderen´ in. Wethouder Han de Jager is benoemd in deze commissie. De commissie wordt voorgezeten door Leon van Halder, bestuursvoorzitter van het Radboudumc te Nijmegen, en zal uiterlijk eind 2019 advies uitbrengen.

Langer thuis

Eerder dit jaar presenteerde minister de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het programma ‘Langer thuis’. Het programma is erop gericht te bevorderen dat zelfstandig wonende ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, met de juiste ondersteuning en zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. De focus ligt daarbij allereerst op  goede zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen binnen de grenzen van de huidige stelsels. Maar het programma wil ook fundamenteler kijken naar hoe trends als vergrijzing, het ontstaan van tekorten op de arbeidsmarkt en de toename van het aantal kwetsbare ouderen met verschillende chronische aandoeningen het hoofd kan worden geboden.

 

Commissie

Het kabinet stelt daarom de commissie ´Toekomst zorg thuiswonende ouderen´ in.  In de commissie hebben deskundigen zitting uit verschillende domeinen: gemeenten, zorgverzekeringen, sociaal domein, eerstelijnszorg, medische zorg, stelsel, innovatie. Voorzitter is Leon van Halder, voorheen Directeur-Generaal en Secretaris-Generaal bij het ministerie van VWS, nu voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Aan de commissie wordt gevraagd te beschrijven hoe de zorg thuis voor ouderen er nu uitziet en welke ontwikkelingen zij ziet, die gevolgen hebben voor de zorg voor ouderen thuis. Vervolgens wordt de commissie verzocht zich uit te spreken over wat deze ontwikkelingen betekenen voor de organisatie en de betaalbaarheid van de zorg thuis in 2030. Moeten ondersteuning en zorg anders worden ingericht om te zorgen dat ze ook in 2030 op niveau zijn? Die vraag zal de commissie voor het eind van volgend jaar beantwoorden
Reacties


Ook interessant

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.