Een dameslintje voro een lid in de Orde van Oranje Nassau

Wie nomineert u voor een koninklijke onderscheiding?


Kent u iemand die een lintje verdient?

Elk jaar ontvangen bepaalde inwoners van onze gemeente een Koninklijke Onderscheiding. Dit zijn inwoners die vaak als vrijwilliger op tal van manieren intensief betrokken zijn bij de samenleving of bijzondere prestaties hebben geleverd. De Onderscheiding, ook wel lintje genoemd, wordt uitgereikt in naam van de Koning. Het is een blijk van waardering voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan of doet voor de samenleving. Kent u iemand die een lintje verdient? Dan horen wij dat graag van u.

Van vrijwilliger tot wetenschapper

Onze gemeente telt een heleboel inwoners die zich met veel passie inzetten voor de samenleving. Als vrijwilliger, mantelzorger, pleegouder, of door het neerzetten van een uitzonderlijke prestatie in bijvoorbeeld wetenschap, kunst, cultuur of sport. U kunt iemand aandragen die in aanmerking komt voor deze Koninklijke Onderscheiding.

Uitreiking

Elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag ontvangt een groep mensen een lintje tijdens de Lintjesregen. Ook kan iemand een lintje ontvangen buiten dit vaste moment. Bijvoorbeeld bij een officiële gelegenheid als het afscheid als vrijwilliger van een vereniging. Dan wordt het lintje uitgereikt op locatie.

Zo draagt u iemand voor

Wilt u iemand voordragen voor een lintje tijdens de lintjesregen in 2020, dan ontvangen wij uw aanvraag graag uiterlijk op 1 juli 2019. Wilt u iemand voordragen buiten dit moment? Houdt u dan rekening met een afhandelingsperiode van minimaal zes maanden. 
Wij willen deze inwoners graag in het zonnetje zetten. U toch ook? We kijken uit naar uw aanvraag!

Aanvraagformulier
Reacties


Ook interessant