Woonwagenwoningen Amerikalaan

Woonwagenwoningen aan de Amerikalaan


Op de locatie Amerikalaan in Alphen aan den Rijn kunnen zes woonwagenwoningen (woonwagens in steen, waarbij recht wordt gedaan aan de woonwijze van woonwagenbewoners) worden gerealiseerd ter vervanging van de woonwagenlocatie aan de Marokkostraat.

Aan de Amerikalaan ligt tussen de wijk Kerk en Zanen en de N11 een strook grond, naast de sportvelden. Dit stuk grond is in gebruik geweest als gronddepot tijdens de bouw van de wijk. Aan de oostkant is een paar jaar geleden een aantal sportverenigingen gevestigd. Op het resterende deel bevindt zich de parkeerplaats voor de sportvoorzieningen. De enige verdere invulling op dit moment is een gebouw van de schietvereniging.

Het college wil het merendeel van het terrein uitgeven binnen de huidige bestemming sport en maatschappelijk. Voor één deel wordt een uitzondering gemaakt. Op de locatie Amerikalaan kunnen zes (woonwagen)woningen worden gerealiseerd ter vervanging van de woonwagenlocatie Marokkostraat. Reden hiervoor is dat de woonwagenlocatie Marokkostraat kampt met problemen op het gebied van wateroverlast en leefbaarheid. Ingrepen in de bestaande locatie zijn technisch ingewikkeld en duur. Meerdere oplossingen zijn onderzocht. Uiteindelijk bleek het gebied aan de Amerikalaan de meest haalbare en gewenst optie. Daar zijn drie varianten onderzocht. De locatie aan het Weteringpad blijkt het meest geschikt. Om dit mogelijke te maken moet de bestemming van dit deel worden gewijzigd naar ‘wonen’. Hiervoor wordt een bestemmingsplan opgesteld.
Reacties


Ook interessant

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.