Wouter Bos en Han de Jager2.jpg

Wouter Bos bezoekt AKO in Alphen aan den Rijn


Wethouder Han de Jager ontving vandaag Wouter Bos, voorzitter van de landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ waar Han de Jager zelf ook deel van uitmaakt. Deze commissie adviseert het kabinet over de vraag wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden. 

Wouter Bos en Han de Jager bezochten het Alphens Keten Overleg (AKO). In het AKO werken gemeente en partners op het gebied van zorg en welzijn samen om de zorg en welzijn voor senioren goed op elkaar af te stemmen. 

“In onze gemeente zijn er veel ontwikkelingen rondom het thema zorg voor thuiswonende senioren. We hebben het ‘Uitvoeringsplan Senioren’, waarin heel veel activiteiten en programma’s worden geboden over bijvoorbeeld eenzaamheid, vitaliteit en dementie. Vroegtijdige herkenning als het niet meer zo goed gaat is belangrijk en dat is een verantwoordelijkheid van zowel senioren zelf als van de samenleving. Met elkaar kunnen we er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. De samenwerking in het AKO met  onder andere huisartsen, thuiszorg, welzijn maar ook contact met andere lokale partijen als de woningbouwvereniging zijn hiervoor onmisbaar” aldus wethouder Han de Jager.
Reacties


Ook interessant