centrum_josh (2).jpg

Zoveel stegen de huizenprijzen in Alphen


De afgelopen twintig jaar is de woningmarkt veranderd. Dit komt door de economische groei, een veranderende hypotheekrenteaftrek en kleinere huishoudens. RTL Z bracht in kaart hoe hard de huizenprijzen zijn gestegen. Ook in Alphen kan er gesproken worden van een flinke stijging.

In Alphen zijn de huizenprijzen flink gestegen in de afgelopen twintig jaar, een trend die overeenkomt met een groot gedeelte van Nederland. Waar je in 2000 gemiddeld nog € 198.000 betaalde voor een woning in Alphen en in 2010 € 217.200, bedroeg het gemiddelde bedrag in 2019 maar liefst € 328.000. Dit betekent dat de huizenprijzen tussen 2000 en 2019 met maar liefst 66% zijn toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van RTL Z.

Verklaringen
Er zijn landelijke verklaringen voor de stijging van de huizenprijzen te geven. Een van de verklaringen is de hypotheekrenteaftrek, waarvan het kabinet besloten heeft om dat dit jaar verder te beperken. Ook de economie in Nederland is aan het veranderen. Door de verandering van een industriële economie naar een kenniseconomie is de vraag naar woningen in stedelijke gebieden groter. Door de centrale ligging van Alphen is dit hier ook het geval. Het aantal eenpersoonshuishoudens is ook flink gegroeid, waardoor het voor starters ook lastiger is om woningen te vinden. Woonforte liet laatst weten dat starters in Alphen meer kans krijgen op een woning door een aangepast beleid.
Reacties


Ook interessant