Han de Jager

Han de Jager

Wethouder & 6e locoburgemeester

Han de Jager

Portefeuille

  • Jeugd en gezondheid
  • Welzijn en Zorg
  • Werk en inkomen
  • Onderwijs (voortgezet onderwijs, leerplicht)