Han de Jager

Han de Jager

Wethouder & 6e locoburgemeester

Han de Jager

Portefeuille

  • Jeugdbeleid
  • Basis- & voortgezet onderwijs
  • Zorg & welzijn (inclusief Wmo & volksgezondheid)
  • Coördinerend wethouder Decentralisaties